Studia Podyplomowe
"Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"

ul. Chełmońskiego 38 C
51- 630 Wrocław
Tel. 71 32-05-863
e - mail: studbhp@upwr.edu.pl

Kierownik studiów: dr inż. KRYSTYNA POGODA-SEWERNIAK (pokój nr 235)
tel. 0-71 32-05-863
e-mail: studbhp@upwr.edu.pl

Sekretariat studiów, (pokój nr 235) czynny:
wtorki w godz. 11.00 do 15.00
soboty, gdy odbywają się zajęcia w godz. 10.00 do 13.00


Tel./fax. do sekretariatu Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt: 71 32-05-866