Edycja 35

2019-09-10 10:41:38

Rozpoczynajaca zajęcia 12.10.2019 r. 

Terminy zjazdów:
12 - 13.10.2019 r., godz. 9.10,
26 - 27.10.2019 r., godz. 9.00,
16 - 17.11.2019 r., godz. 9.00, 
30.11 - 01.12.2019 r., godz. 9.00,
14 - 15.12.2019 r., godz. 9.00,
11- 12.01.2020 r., godz. 9.00,
25 - 26.01.2020 r., godz. 9.00,
08 - 09.02.2020 r., godz. 9.00,
22 - 23.02.2020 r., godz. 9.00,
21 - 22.03.2020 r., godz. 9.00,
04 - 05.04.2020 r., godz. 9.00,
18 - 19.04.2020 r., godz. 9.00,
09 - 10.05.2020 r., godz. 9.00,
23 - 24.05.2020 r., godz. 9.00,
06.06.2020 r., godz. 9.00.

Obrony prac dyplomowych zostały zaplanowane na dzień:

20.06.2020 r., godz. 9.00 - ostateczny termin oddania pracy dyplomowej to 30.05.2020 r. 
27.06.2020 r., godz. 9.00 - ostateczny termin oddania pracy dyplomowej to 30.05.2020 r. 

Odbiór świadectw

2019-07-26 12:58:11

Osoby, które w czerwcu zdawały egzamin końcowy, zapraszam po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

Edycje: 31, 32, 33 oraz 34

2019-07-09 11:33:35

Dla Edycji 31, 32, 33 oraz 34 ustala się dodatkowy termin obrony pracy t.j. 28.09.2019 r., godz. 9.00. Prace należy oddać do 07.09.2019 r.

Osoby, które przystąpią do obrony pracy dyplomowej muszą mieć złożony w sekretariacie studiów komplet wymaganych dokumentów oraz pełną wpłatę za czesne, potwierdzoną przez złożenie w sekretariacie studiów kserokopii dowodów wpłat. Osoby, które mają jakiekolwiek braki w dokumentacji lub wpłatach nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Dla osób z Edycji 31 oraz 32 jest to ostatni termin egzaminu.