"Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" to dwusemestralne studia podyplomowe, które od maja 2001 roku uruchomił Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu działający przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr 109, poz 704 z pn. zm.), do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia pozwalają także zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu BHP.

Uczelnia posiada prawo do prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr: DSW-6-ML-4020-89/05). Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365, art. 8, ust. 6 i 7) Uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych w/w zakresie.